طنز فلسفی - هرکسی باید ازدواج کند

هر کسی باید یک روزی ازدواج کنه،چون شادی تنها چیز زندگی نیست

آنونیموس

برای مجردها باید مالیات سنگینی مقرر شود، چون این انصاف نیست که بعضیها

شادتر از بقیه زندگی کنند

اسکاروایلد

برای پول ازدواج نکنید ، میتونید اونرو با بهره کمتری قرض بگیرید

ضرب المثل اسکاتلندی

من از تروریستها وحشتی ندارم ، من دوساله ازدواج کردم

سام کینیسون

مردها فرصت بهتری در زندگی نسبت به زنان دارند،یکی بخاطر اینکه دیرتر

ازدواج میکنند و دوم اینکه زودتر میمیرند

اچ.ال.منکن

وقتی مردی درب خودرو را برای همسرش باز میکند ، شما میتوانید مطمئن باشید که : یا ماشین جدید است یا همسرش

/ 0 نظر / 50 بازدید