یاد قلبت باشد

 مهربانم ای خوب یاد قلبت باشد یک نفر هست که بین آدمهایی که همه سرد و غریبند با تو، تک و تنها به تو می‌اندیشد و کمی دلش از دوری تو دلگیر است.

مهربانم ای خوب یاد قلبت باشد یک نفر هست که چشمش بع رهت دوخته به در مانده و شب و روز دعایش اینست، زیر این سقف بلند هر کجایی هستی به سلامت باشی و دلت همواره محو شادی و نسیم باشد.

مهربانم ای خوب یاد قلبت باشد یک نفر هست که ئنیایش همه هستی و رویایش را به شکوفایی احساس تو پیوند زده و دلش میخواهد لحظه‌ها را با تو به خدا بسپارد.

مهربانم ای خوب یاد قلبت باشد یک نفر هست که با تو تک و تنها با تو پر از اندیشه و شعر و شعور پر از احساس و خیال است و سرور.

مهربانم ای خوب یاد قلبت باشد یک نفر هست که با تو به خداوند جهان نزدیک است و به یادت هر صبح گونه‌ی سبز اقاقی‌ها را از ته قلب و ودلش می‌بوسد و دعا می‌کند که این بار تو با دلی سبز و پر از آرامش راهی خانه‌ی خورشید شوی و پر از عاطفه و عشق و امید به شب معجزه و آبی فردا برسی

/ 0 نظر / 3 بازدید