سخن زرتشت

ای خدای دانا، تو که همواره آیین ِ راستی و منش ِ نیک را استوار داشته ی، مرا چنان بیاموز که اندیشه های خردمندانه و گفته های زبانِ تو را بازگو کنم. خواستم آموزش هایی است که از آنها بهترین زندگانی پدید آمده است

/ 0 نظر / 19 بازدید