شایستگی

امروزه گیتارهای باب تایلور از جمله بهترین گیتارهای آگوستیک جهان است و کارخانه اش 200 ابزار موسیقی تولید میکند.
باب میگوید : گیتارهای خوب در واقع محصول ابزارها و امکانات خوب هستند و البته افراد نیز به همان اندازه اهمیت دارند . او میگوید باید افرادتان را بصورت یک تیم خوب درآورید . یعنی محیطی ایجاد کنید که افراد آنچه را فکر میکنند ، بر زبان بیاورند . متعصب نباشید ، این نگرش باعث میشود که بهترین ایده ها مطرح و به کار گرفته شوند .
در واقع ایجاد تیم به اندازه تولید محصول(نتیجه کار) اهمیت دارد. او در ادامه حرف جالبی زده : ما از یک ورق کاغذ سفید شروع کردیم و این سوال را مطرح نمودیم که ما چه میخواهیم.؟...... حالا داریم آنرا بوجود می آوریم.
الهام و ایده گرفتن آسان است. بخش دشوار کار ، بکار بردن ایده هاست. تیمی که چنین قابلیتهایی دارد ،چگونه میتواند بازنده باشد؟....
برای شما داستان جالبی هم دارم که بنا به دو اصل مربوط به کفایت داشتن در امور نوشته شده : اجرا کنید : 1- در حرفه تان متمرکز شوید 2- برای کارهای کوچک هم عرق بریزید. و اما داستان:
یک ناخدای کشتی با مهندس ارشد در مورد اینکه کدام فرد متخصص برای هدایت کشتی ضروری تر است بحث میکردند. بحث داغ و داغتر شد و سرانجام ناخدا پیشنهاد کرد که آنها به مدت یک روز کارهایشان را با هم جابجا کنند. مهندس ارشد باید بر روی عرشه میماند و ناخدا باید به موتور خانه میرفت. چند ساعت بعد از تغییر کارها ، ناخدا در حالی که عرق میریخت از موتور خانه بیرون آمد ، یونیفرم و صورتش کثیف و روغنی شده بود . او فریاد زد « مهندس به موتورخانه بروید ، نمیتوانم کشتی را راه بیاندازم » مهندس نالید :« البته که نمیتوانید ، من کشتی را به گل نشانده ام ! »

/ 2 نظر / 4 بازدید
تینا

سلام خیلی جالب بود [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] امروز روز خوبیه تو هم دعوتی اگه دوست داشتی بیا[گل]

n2m

سلام دوست من. واقعا وبلاگ جالبي داري،خيلي خوشم اومد. اگر با تبادل لينک موافق بودي به من خبر بده. _________________$$$$$$$_$$ $$$$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__ $$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_ _$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$ $$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ __$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$ $$ __$$$_$$_$$$$$$$$____$$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$ $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$ $______________$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $________________$$$$$$$$$$$$