مناظـــــره مـــــرگ و زنـــــدگی

                              مناظـــــره مـــــرگ و زنـــــدگی            

 زنـــــدگی:من فرصتی مغتنم برای بودنم

                                           تو اژدهایی مترصد بلعیدن                             
مـــــرگ:من آغازی به آرامش ابدیم

                                            تو آغازی به آلام دنیوی 
زنـــــدگی:من خالق یک لحظه شیرین عاشقانه ام

                                             تو جابری که دریغ از این لحظه نداری

مـــــرگ:تو تحمیل ناخواسته ی گریبانگیر بشریتی

                                             من منتخب آنها برای رهایی از تو
زنـــــدگی:تو فاجعه انفصال عاشق و معشوقی

                                             من فرصت دوباره باهم بودنشان
مـــــرگ:تو بارسنگین اجباری برای زجر کشیدن                                                                          

                                            من جرثومه ای برای گریز از این وادی

زنـــــدگی:تو اشک مادر داغدیده ای

                                          من اشک شوق دیدار فرزند مفقود الاثر
مـــــرگ:تو تولد کودک نامشروع دو بی خانمانی

                                          من گریزی برای رهایی از این مخمصه

زنـــــدگی:من لبخند زیبای یک نو مادرم

                                      تو خلوت تنهایی یک زوج عاشق
مـــــرگ:من پایان ناله های یک پیرمرد زمینگیرم

                                      تو اصراری زجرآلود به بودن او
زنـــــدگی:من مصور یک بوسه ی شیرین عاشقانه ام

                                     تو قطره اشک یک عاشق در هجران معشوق
مـــــرگ:تو چشم نظاره گر شکنجه های یک شکنجه گری

                                     من تیر خلاصی از این عذاب
زنـــــدگی:من عفو یک پدر داغدیده ام

                                      تو سنگسار یک زن به جرم عاشق بودن
مـــــرگ:من خط بطلان به وجود پس از مرگ معشوقم

                                      تو جزای جرم زندگی بدون او

زنـــــدگی:من نگاه نوازشگر یک پریزاده ام

                                      تو خلوت سرد تنهایی
مـــــرگ:من فرصت گرم انتقامم

                                      تو انتظار بیهوده یک مادر ناباور
زنـــــدگی:من نقطه اوج عروج یک انسانم

                                     تو نزول او به پست ترین جای ممکن

/ 2 نظر / 6 بازدید
حامد

سلام.من با اجازه شما ازوبلاگتون اقتباس میکنم

بهزاد

سلام از این شعر لذت بردم مرگ بهترین چیز برای انسان است خدا تو آیه 2 سوره ملک می گوید: او کسی است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید و ببیند که کدام نیکوتر عمل می کنید و او توانا و آمرزنده است. موفق باشی