تو را می خواهم

شنیدی که دلم گفت بمان ایست نرو

بخدا وقت خدا حافظی ات نیست نرو

نکند فکر کنی در دل من مهر تو نیست

گوش کن نبض دلم زمزمه اش چیست نرو

باز این فاصله افسوس که دلگیرم کرد

اشک چشمان پر از قهر تو تحقیرم کرد

یاد آن روز که تو شوق عبورم بودی

پشت این پنجره ها سنگ صبورم بودی

اینک آشفته تر از موجم و دربالینم

تک و تنها همه شب خواب تو را میبینم

گر چه این فاصله ها سبز شدند بر راهم

باز ای سبز تر از سبز تو را می خواهم

/ 1 نظر / 22 بازدید
سکوت

چه شعر قشنگی بود[قلب]