کوروش کبیر و دخترک

دختری به کوروش کبیرگفت:من عاشقت هستم.کوروش گفت:لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است و پشت سر شما ایستاده،دخترک برگشت و دید کسی‌ نیست.کوروش گفت:اگر عاشق بودی پشت سرت را نگاه نمی‌کرد...........

/ 2 نظر / 28 بازدید
م.س

من آپم! [هورا] هرکی خواست بیاد. ahle-ghalam.persianblog.ir

اشکان

ایلیا از اقتدار عظیمی برخوردار است